Fotoalbum

BP bensinstasjon og 4 tankbiler

Tre NOROL-tankbiler. Alle Mercedes.

Tidlig på 60 tallet.Pumpene er satt opp, men ikke noe stasjonshus. Verkstedet i bakgrunn, et er dette som er dagens kontor

Traktorvising. Biltilsynet kom en dag hver vår. Da måtte alle traktorer kontrolleres. Vi hadde lange køer denne dagen.

Her er det NOROL.

En av de første tankbilene i firmaet. Bilde er tatt på Sjursøya

Det var Mercedes i 1985

Slutten av 50-tallet

Tidlig 60-tallet

Norol