VED

BJØRKEVED OG BLANDINGSVED

Vi selger også ved. Hugget i egen skog i Ullensaker. Tørr og fin. 60 liters sekker.

Dersom du bare skal ha 2-3 sekker, sender vi det gjerne med tankbilen.